Home Love Stories คู่รักคู่นี้ แต่งงาน กันมานานกว่า 70 ปี ทว่าความหวานเรียกได้ว่าไม่แพ้คู่รักรุ่นใหม่เลยทีเดียว!?